Vergaderdata bestuur 2016

Om goed te kunnen functioneren vergadert het bestuur op vaste momenten. De vergaderdata van het bestuur worden voor het gehele jaar vastgesteld. Het bestuur van de PCI vergadert gedurende het jaar 2016 op de volgende data:

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 14 maart
 • 11 april
 • 9 mei
 • 13 juni
 • 11 juli
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 28 november
 • 12 december

Houd met deze vergaderdata rekening wanneer u een onderwerp onder de aandacht van het PCI-bestuur wilt brengen. Indien daar aanleiding voor is, wordt een extra vergadering belegd.