Vergaderdata lokaal bestuur 2017

Vergaderdata lokale bestuur PCI

Om goed te functioneren, vergaderen de lokale vertegenwoordigers regelmatig en op vooraf bepaalde momenten. De vergaderdata van het bestuur worden voor het gehele jaar vastgesteld. Het lokale vertegenwoordiging van het bestuur van de PCI vergadert gedurende het jaar 2017 op de volgende data:

 • 5 januari
 • 23 januari
 • 27 februari
 • 3 april
 • 8 mei
 • 12 juni
 • 10 juli
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 27 november
 • 11 december

Houd met deze vergaderdata rekening wanneer u een onderwerp onder de aandacht van het PCI-bestuur wilt brengen. Indien daar aanleiding voor is, wordt een extra vergadering belegd.