Parochiële Caritas Instelling

Welkom op de website van de Parochiële Caritas Instelling v.d. H. Franciscus (voorheen H. Nicolaas) locatie Edam.

Parochiële Caritas Instelling

Onze taak is het in de praktijk brengen van naastenliefde. Dit doen wij op allerlei wijzen. Op deze site willen wij u informatie verstrekken over de activiteiten die wij ondernemen. De PCI valt onder toezicht van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Wij zijn verbonden aan de R.K. Parochie H. Franciscus (voorheen H. Nicolaas) locatie Edam. U kunt hier de website van de parochie bezoeken.

De Parochiële Caritas Instelling is actief binnen en buiten de Parochie in Edam-Volendam. Wij proberen zeer actief mensen van alle achtergronden en herkomst te ondersteunen. Dat doen wij op velerlei manieren. Ook proberen wij bij te dragen aan een positieve maatschappij.

Werk van de Parochiële Caritas Instelling

Het bestuur van de PCI is ook verantwoordelijk voor het beheer van de Koningshoeve. Ook het verenigingsgebouw de Burghwall valt onder onze verantwoordelijkheid.

Meer informatie over de Caritas van de Rooms-Katholieke Kerk vindt u op de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Uiteraard ondersteunen wij de activiteiten van het Bisdom van harte.

Ook vindt u op onze site meer informatie over het huren van een appartement in ons gebouw “De Koningshoeve”.

Parochiële Caritas Instelling