Beter Bewegen in de Burghwall

U kunt gebruik maken van de activiteiten van Beter Bewegen in de Burghwall. De contributie bedraagt per jaar € 90,-, D.w.z. maandelijks € 10,-, m.u.v. de maanden juni, juli en augustus.

Hiervoor dient u een machtiging automatische incasso af te geven. Vult u daarvoor het onderstaande formulier in:

  • Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

    de PCI om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en

    aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomst de opdracht van de PCI

    Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
  • DD dash MM dash JJJJ