aanvraag druppel voor whirlpool, sauna

Het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) heeft besloten om het toegangssysteem enigszins te vervangen. Voor toegang tot de sauna, de whirlpool en zonnebank moet nu een druppel gebruikt worden. Het bestuur wijst erop dat het toegangssysteem het gebruik registreert, zodat in geval van misbruik de verantwoordelijken kunnen worden aangesproken.

Aanvraag Druppel

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Ondergetekende verklaart de druppel te willen ontvangen, deze te gebruiken in overeenstemming met de huisregels. Uitdrukkelijk verklaart ondergetekende:
- Druppel alleen persoonlijk te gebruiken
- Bij vermissing hiervan onmiddellijk melding te maken.