Toegang tot het dak op de Koningshoeve

Het bestuur heeft moeten constateren dat er regelmatig, in strijd met de voorschriften, gebruik wordt gemaakt van de brandtrap en het dak op de Koningshoeve. Toegang tot het dak is niet toegestaan. Het dak mag alleen worden betreden door daarvoor aangewezen personen, die onderhoud of controle verrichten.
De deuren en trappen zijn bedoeld als vluchtroute in geval van brand of evacuatie.

Omdat gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, zal het PCI bestuur hier streng tegen moeten optreden.