Algemene Huurvoorwaarden

Hoewel wij een non-profit organisatie zijn, verwachten wij van onze huurders dat zij zich aan de voorwaarden uit de huurovereenkomst houden. Meestal gaat dat om de stipte en tijdige betaling van de huur en het voorschot stook- en servicekosten. Mocht er een probleem zijn, dan meldt u dat tijdig, zodat wij samen op zoek kunnen naar een goede oplossing.

Onderdeel van al onze huurovereenkomsten zijn de Algemene Huurvoorwaarden en de huisregels.