Doelstelling

De Parochiële Caritas Instelling van de H. Nicolaas parochie, is een R.K. rechtspersoon die de opdracht heeft dienstbaar te zijn aan de samenleving door concrete noden en behoeften van personen te vervullen. Voor meer informatie kijk onder Caritas.

Onze middelen worden verworven door het verhuren van appartementen in de Koningshoeve. Wilt u in aanmerking komen voor een appartement? Stuur dan het volledig ingevulde inschrijfformulier naar ons op.