Op de wachtlijst

Staat u ingeschreven op de wachtlijst ? Dan kan het nog geruime tijd duren voordat u in aanmerking komt voor een woning. Op dit moment bedraagt de wachtlijst naar verwachting minimaal 2 jaar. Indien u in de tussentijd een andere woning heeft gevonden, waarderen wij het zeer als u zich uitschrijft voor de wachtlijst. Dat houdt het voor ons en de andere ingeschrevenen wel zo overzichtelijk.