Voorbeelden Caritas

Enige recente voorbeelden Caritas zijn:

 • Kerstdiner
  Inmiddels al een traditie aan het worden. Om het jaar organiseert het PCI-bestuur, met steun van een grote groep vrijwilligers, een kerstdiner. Voor jong en oud, of eigenlijk voor iedereen die niet zo eenvoudig kan terugvallen op familie en vrienden. De vrijwilligers doen hun uiterste best om dit diner op een hoogstaand niveau aan te bieden. Een financiële bijdrage is facultatief. U geeft wat u kan en wilt missen. Ook in 2014 werd weer een dergelijk diner georganiseerd. U vindt hier een verslag van de avond
 • (Bedevaarts-)reizen
  In de parochie houden we van een uitstapje. Het is ofwel een bedevaartsoord in het binnen- of buitenland. Wij dragen bij voor een hapje en een drankje om de reis ook nog een gezellig karakter te geven.
 • Oog voor de ouderen
  De ouderen treden, door het wegvallen van familie, of door teruglopende gezondheid, steeds meer naar achteren. Daardoor dreigt vereenzaming. Wij proberen met een actieve bezoekersgroep deze ouderen actief te benaderen. Met de feestdagen hebben wij extra oog voor hen.
 • Vrijwilligersavond
  De parochie ‘draait’ op de inzet van vele vrijwilligers. Soms veel en lang betrokken, soms incidenteel. Wij waarderen alle inzet, en zijn jaarlijks de gastheer voor de vrijwilligersavond. Een avond die altijd gezellig en memorabel is.
 • Ondersteuning sociale activeiten
  Als vrijwilligers in Edam iets organiseren, dan zijn wij graag bereid om ze met raad en daad ter zijde te staan.
 • Individuele ondersteuning
  Het kan gebeuren dat mensen in de problemen komen. Wij kijken of we ze kunnen ondersteunen. Soms door een troostend en bemoedigend woord, soms door verdergaande steun.
 • Het stimuleren van culturele activiteiten
  Edam kent een actief cultureel verenigingsleven. In voorkomende gevallen proberen wij met een kleine bijdrage hieraan ondersteuning te geven.

https://myrrena.ch