Bestuursuitbreiding

Het PCI werk vindt meestal plaats op de achtergrond. Onze vrijwilligers en het bestuur verzorgen het beheer van de gebouwen, of ze zijn druk bezig met individuele steun. Taken die niet direct opvallen. Ditmaal is er nieuws dat voor alle parochianen en geïnteresseerden van belang kan zijn. We hebben namelijk ons bestuur uitgebreid met een 4e lid; mevrouw Els Knook-van de Nes. Zij is door de Bisschop benoemd in ons bestuur. Hoewel wij met Nel Conijn en Hans Nieuwendijk altijd een hele plezierige samenwerking hebben, is het van belang om ook naar de toekomst te kijken. Daarom hebben wij de stap gezet tot uitbreiding en wij zijn dan ook zeer verheugd dat Els op onze uitnodiging positief heeft gereageerd. Els is natuurlijk bekend in onze gemeente, met haar gezin woont ze al jaren in Edam en is werkzaam bij de slagerij van Johan Taam.

De bestuurstaken blijven in principe ongewijzigd, waarbij Els samen met Nel Conijn zich zal inzetten op de directe Caritas. Een taak waar zeker in de huidige tijd veel vraag naar is.