Fusie PCI tot één bestuur en andere bestuursleden

Opheffing PCI H. Nicolaas

Met ingang van 31 december 2016 heeft de Bisschop van Haarlem-Amsterdam alle bestuursleden eervol en onder dankzegging ontslagen. Dit is gebeurd op aanvraag van diezelfde bestuursleden om de fusie PCI met de PCI van de H. Nicolaas en Antonius in Monnickendam en de PCI Ilpendam te kunnen realiseren.

Fusie PCI

Met ingang van 1 januari 2017 is een nieuw bestuur gevormd dat de formele taken van de beide oude besturen overneemt. Gelukkig blijven de oude bestuursleden actief als vrijwilliger en voeren het broodnodige Caritas werk uit.

Mevrouw Conijn zal actief blijven als vrijwilligster met de huisbezoeken. Mevrouw Knook blijft de gezellige middagen in de Burghwall organiseren. Samen nemen zij ook de andere activiteiten op zich. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun inzet en alles wat zij voor onze gemeenschap in Edam hebben gedaan.

Vanaf 1 januari 2017 worden de financiën van de PCI’s samengevoegd. Dat betekent dat er één begroting wordt gemaakt en een jaarrekening wordt opgesteld. De penningmeesters van de huidige besturen zijn druk bezig om alles te consolideren.

De samenstelling van het nieuwe bestuur vindt u hier.