Fusie

De besturen van de PCI van de H.Nicolaas uit Edam en de PCI van de H. Nicolaas & Antonius uit Monnickendam hebben op 29 september besloten te fuseren. Deze fusie, die in een aantal stappen zal worden gerealiseerd, zal in 2018 zijn afgerond. Hiermee wordt de bestuurlijke indeling gevolgd die ook in de parochies is overeengekomen. Deze bestuursfusie is een logische stap. Aan de fusie zal waarschijnlijk ook de PCI, of de daaraan gelijkgestelde organisatie uit Ilpendam worden toegevoegd.

De afgelopen maanden is door beide besturen hard gewerkt om de voorbereidende werkzaamheden ter hand te nemen. De samenwerking is voorspoedig gestart en wij verwachten dat verder te kunnen uitbouwen.