Geslaagde Diaconale Zondag

Zoals al eerder aangekondigd, hebben wij op 16 november de diaconale zondag gevierd. Gedurende die dag hebben wij in de H. Nicolaasparochie te Edam invulling gegeven aan de opdracht die ons verstrekt is door Paus Franciscus. Diaconie en armoedebestrijding zijn speerpunt in het beleid van Paus Franciscus. De H. Eucharistieviering werd verzorgd door vele vrijwilligers met ondersteuning van de leden van het PCI Bestuur.

Tijdens de prachtige viering, met muzikale omlijsting van het koor St. Caecilia, versterkt met enkele solisten, werd informatie verschaft over het project. De gebruikelijke preek is voor een keer komen te vervallen. In plaats daarvan gaf mevrouw Denkers een kleine lezing over het werk van de Stichting Regenboog en het werk binnen het inloophuis Macon. Op dagelijkse basis ontvangen zij in hun pand in de van Ostadestraat in Amsterdam gemiddeld 105 mensen. Deze mensen, die veelal anoniem en dakloos door het leven gaan, worden daar aangesproken met hun eigen naam. Zij krijgen de kans om te zijn wie en wat ze zijn; gewoon mensen. Gedurende de dag dat zij in het opvanghuis zijn, krijgen zij een warme maaltijd en te drinken. Dit wordt allemaal verzorgd door een grote groep vrijwilligers, die zich belangenloos inzetten voor deze mensen.

Om dit goede werk te ondersteunen is gedurende de H. Eucharistie een collecte gehouden. Met de opbrengst van deze collecte zouden de kosten van een Kerstdiner kunnen worden betaald. De opbrengst van deze collecte bedroeg € 419,-. Een geweldig bedrag dat door deze kleine groep is bijeengebracht. Het parochiebestuur heeft besloten dit bedrag af te ronden tot € 500,-, waarvoor hartelijk dank. Zoals aangekondigd en toegezegd, wordt het bedrag door de PCI verdubbeld. Daarmee krijgt de Stichting Regenboog en het opvanghuis Macon een bedrag van € 1.000,-. Hiermee kunnen zij een mooi Kerstdiner organiseren.

Het PCI bestuur denkt dat dit een begin kan zijn van een mooie traditie.