Categoriearchief: Uncategorized

Geslaagde Diaconale Zondag

Zoals al eerder aangekondigd, hebben wij op 16 november de diaconale zondag gevierd. Gedurende die dag hebben wij in de H. Nicolaasparochie te Edam invulling gegeven aan de opdracht die ons verstrekt is door Paus Franciscus. Diaconie en armoedebestrijding zijn speerpunt in het beleid van Paus Franciscus. De H. Eucharistieviering werd verzorgd door vele vrijwilligers met ondersteuning van de leden van het PCI Bestuur.

Tijdens de prachtige viering, met muzikale omlijsting van het koor St. Caecilia, versterkt met enkele solisten, werd informatie verschaft over het project. De gebruikelijke preek is voor een keer komen te vervallen. In plaats daarvan gaf mevrouw Denkers een kleine lezing over het werk van de Stichting Regenboog en het werk binnen het inloophuis Macon. Op dagelijkse basis ontvangen zij in hun pand in de van Ostadestraat in Amsterdam gemiddeld 105 mensen. Deze mensen, die veelal anoniem en dakloos door het leven gaan, worden daar aangesproken met hun eigen naam. Zij krijgen de kans om te zijn wie en wat ze zijn; gewoon mensen. Gedurende de dag dat zij in het opvanghuis zijn, krijgen zij een warme maaltijd en te drinken. Dit wordt allemaal verzorgd door een grote groep vrijwilligers, die zich belangenloos inzetten voor deze mensen.

Om dit goede werk te ondersteunen is gedurende de H. Eucharistie een collecte gehouden. Met de opbrengst van deze collecte zouden de kosten van een Kerstdiner kunnen worden betaald. De opbrengst van deze collecte bedroeg € 419,-. Een geweldig bedrag dat door deze kleine groep is bijeengebracht. Het parochiebestuur heeft besloten dit bedrag af te ronden tot € 500,-, waarvoor hartelijk dank. Zoals aangekondigd en toegezegd, wordt het bedrag door de PCI verdubbeld. Daarmee krijgt de Stichting Regenboog en het opvanghuis Macon een bedrag van € 1.000,-. Hiermee kunnen zij een mooi Kerstdiner organiseren.

Het PCI bestuur denkt dat dit een begin kan zijn van een mooie traditie.

Burghwall opgeknapt !

De opknapwerkzaamheden zijn afgerond. Na nog een flinke tijd werken aan de parketvloer, is de renovatie afgerond. Binnen en buiten zijn de werkzaamheden voortvarend ter hand genomen.  Zoals eerder gemeld, verwarming is veranderd en nieuwe radiatoren zijn geïnstalleerd.

Recent is ook nog een nieuw koffiezetapparaat geplaatst en nu is het helemaal in orde.

De opknapbeurt is gereed

De opknapbeurt is gereed

Op zondag 5 oktober zal, na de H. Mis, zo rond 11:30u, de Burghwall feestelijk worden (her)opend met een kop koffie en een lekkernij. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom !

Opknapbeurt verenigingsgebouw de Burghwall

Enkele weken geleden zijn wij begonnen met een opknapbeurt verenigingsgebouw. Allereerst zijn een aantal noodzakelijke reparaties aan de vloer uitgevoerd. Vervolgens is het plafond vervangen met nieuwe frisse plafondplaten.

Ook de muren zijn gerepareerd.  Gaten en scheuren zijn gevuld en alles heeft een frisse schilderlaag gekregen.

De komende week gaan schilders aan de slag om de lambrizering te schilderen in nieuwe frisse kleuren. De buitenkant van het pand wordt niet vergeten.  Ook daar gaan de schilders aan het werk. Met als doel om in september een volledig opgeknapte Burghwall te hebben gerealiseerd.

Tevens is opdracht gegeven aan de Edamse kunstenaar Hayo Riemersma om een nieuw kunstwerk ter verfraaiing van het gebouw te maken.

Ethiopië

Door tussenkomst van pastoor Petros Berga, is de PCI al geruime tijd betrokken bij projecten in Ethiopië. Zo heeft de PCI o.a. ondersteuning verleend aan de bouw van een technische school.

Ook een ziekenhuis in Atta wordt door de PCI ondersteund. Een van de leden van het PCI bestuur is daar een aantal jaren geleden geweest en heeft beloofd om terug te komen. Dit jaar is het zo ver. Op 11 januari is een groep uit Edam afgereist naar Addis Abbeba. De reis is gedeeltelijk vakantie en het aanhalen van oude banden en gedeeltelijk het ondersteunen van de mensen ter plekke.

Cameratoezicht

De bewoners van de Koningshoeve weten dat het bestuur een aantal beveiligingscamera’s heeft geïnstalleerd. Naast de duidelijk zichtbare camera’s, hebben wij ook nog verdekt opgestelde camera’s. Het doel van het cameratoezicht is de beveiliging te verbeteren. Wij weten uit ervaring dat dit werkt. In het verleden heeft een insluiper, na het zien van de camera, zijn snode plannen gestaakt. Uiteraard wordt de privacy van de bewoners volledig gerespecteerd.

Het bestuur is voornemens om het aantal camera’s uit te breiden tot ook de buitenzijde van het pand. De beelden worden opgeslagen. Hiervoor hanteren wij de maximale wettelijke termijn van 4 weken.

Kermis rommel

De jaarlijkse kermis in Edam is altijd weer een feest dat meerdere dagen duurt. Bewoners van de oude kom zijn hier al jaren aan gewend. Het is dan ook logisch dat het op deze dagen, en vooral de nachten, onrustig is. Wat echter niet went is de rommel die sommige mensen achterlaten.

Het was dit jaar noodzakelijk om na de kermis de steeg aan de oostzijde professioneel te laten reinigen. De vervuiling was zo groot en ergerlijk. Enige jaren geleden hebben wij overwogen om de gehele zij-ingang af te sluiten met een groot hek. Een hek dat het gevoel van leefbaarheid niet bepaald vergroot. Is het nu dan zo ver ? Of is extra camera toezicht nodig. We hopen dat het niet zo ver hoeft te komen.

Bestuursuitbreiding

Het PCI werk vindt meestal plaats op de achtergrond. Onze vrijwilligers en het bestuur verzorgen het beheer van de gebouwen, of ze zijn druk bezig met individuele steun. Taken die niet direct opvallen. Ditmaal is er nieuws dat voor alle parochianen en geïnteresseerden van belang kan zijn. We hebben namelijk ons bestuur uitgebreid met een 4e lid; mevrouw Els Knook-van de Nes. Zij is door de Bisschop benoemd in ons bestuur. Hoewel wij met Nel Conijn en Hans Nieuwendijk altijd een hele plezierige samenwerking hebben, is het van belang om ook naar de toekomst te kijken. Daarom hebben wij de stap gezet tot uitbreiding en wij zijn dan ook zeer verheugd dat Els op onze uitnodiging positief heeft gereageerd. Els is natuurlijk bekend in onze gemeente, met haar gezin woont ze al jaren in Edam en is werkzaam bij de slagerij van Johan Taam.

De bestuurstaken blijven in principe ongewijzigd, waarbij Els samen met Nel Conijn zich zal inzetten op de directe Caritas. Een taak waar zeker in de huidige tijd veel vraag naar is.